Днес всички говорят за... първия учебен ден

Коментатори тази седмица са Нина Николина и Максим Бехар