Днес всички говорят за... шофьора на училищен автобус, който плете играчки за деца

Коментатори тази седмица са журналистите Валентина Войкова и Борислав Банев

Днес всички говорят за... шофьора на училищен автобус, който плете играчки за деца