Днес всички говорят за... толерантността на българите

Коментатори тази седмица са актрисата Надя Иванова и предприемачът Кирил Петков