Днес всички говорят за замърсяването на въздуха

Коментатори тази седмица са писателката Силвия Томова и актьорът Мариан Бачев