Днес всички говорят за... гласа народен, протестите в Турция, Пина Бауш