Днес всички говорят за... похода за независимост на хората с увреждания и българския президент пред света