Духът на здравето: Грижата за онкоболните в условия на пандемия

Какви са актуалните препоръки за поведение в тази ситуация?

Реклама

COVID-19 напредва безмилостно и от това, което е известно до момента, има пациенти с подлежащи заболявания, които са особено уязвими. Според последните данни от Националния раков регистър, българите с онкологични заболявания са около 300 000. В ситуация на пандемия те директно попадат в рисковата група, а върху това се наслагва и още нещо друго - депресивното предъвкване на тревожни мисли.

Едно актуално проучване, направено в Китай, при пациенти, които имат тумори на кръвта, показа, че що се отнася до психичния статус, 17,2% от пациентите съобщават за депресия, 47% съобщават за тревожност и 27% за посттравматично, стресово разстройство.

Какви са актуалните препоръки за поведение в тази ситуация и как изглежда грижата за онкологично болните пациенти в условията на пандемия? По темата д-р Неделя Щонова разговаря с д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделение по Медицинска онкология.