Духът на здравето: Как да се грижим за белите дробове?

Гост по темата при д-р Неделя Щонова е доц. д-р Ваня Юрукова

Реклама

В днешното издание на "Духът на здравето" на фокус е белия дроб. През последните няколко дни се говори за опасно мръсен въздух на много места в страната. Фините прахови частици предизвикват промяна в имунната реакция на лигавицата на дихателната система. Когато инхалираме мръсен въздух, имунната система започва да се бори с мръсния въздух, а не със съответните бактериални и вирусни причинители. На този фон и в ситуация на пандемия е актуален въпросът как да живеят хората с бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест. Гост по темата при д-р Неделя Щонова е доц. д-р Ваня Юрукова.