"Духът на здравето": Как очите ни издават заболяванията, от които страдаме?

За актуалните препоръки в грижата за нашите очи д-р Неделя Щонова разговаря с проф. д-р Ива Петкова и доц. д-р Александър Оскар

Реклама

Посредством очите и зрителната система ние получаваме близо девет десети от информацията за околния свят.

Очите, заедно с носа и устата, са една от трите входни врати за вируси и бактерии и освен да ги вдишваме, капчиците, които циркулират из въздуха, могат да пренасят вируса на COVID-19 и чрез очите. Ние ежедневно общуваме с толкова много хора, как да се предпазим?

За актуалните препоръки в грижата за нашите очи д-р Неделя Щонова разговаря с проф. д-р Ива Петкова и доц. д-р Александър Оскар.