"Духът на здравето": Как със съвременни методи да контролираме захарния диабет?

Гост на д-р Неделя Щонова е д-р Ивона Даскалова

Реклама

Захарният диабет е един от най-сериозните здравни проблеми на 21 век и справянето с него е едно истинско предизвикателство. На лице е бърз прогрес на новите технологии, дори много по-бърз от очакваното. Това дава надежда на милиони хора по света, които живеят с тази диагноза. Факт са изключително полезни иновации и в диабетната грижа като например: лекарствена терапия, която е насочена далеч не само върху контрол на кръвната захар. Сензори и помпи, които са все по-съвършени и осигуряват все по-добър диабетен контрол. 

Кои са съвременните препоръки, технологии и иновации за контрол на диабета и как напрактика действат те, именно с цел облекчаване ежедневието на хората, които живеят с тази диагноза?