Духът на здравето: какво е кодирано в човешкия геном?

Гости са д-р Марта Михайлова и Любомир Балабански

Реклама

В "Духът на здравето" с д-р Неделя Щонова: какво е кодирано в човешкия геном и как тази информация може да ни помогне да останем живи и здрави поне 100 години?

Гости са д-р Марта Михайлова и Любомир Балабански.