Духът на здравето: съвременен подход и надежда при лечение на рак на панкреаса

Вижте разговор с немския професоф Гюралп Джейхан

Реклама

В "Духът на здравето" с доктор Неделя Щонова - съвременен подход и надежда при лечение на рак на панкреаса - причини, рискови фактори, ранни симптоми. Разговор с немския професоф Гюралп Джейхан.