Духът на здравето: Внезапната сърдечна смърт

В студиото е д-р Васил Трайков - председател на Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.

Реклама

Внезапната сърдечна смърт се очертава като най-честият "убиец" сред незаразните заболявания в света. Близо 70 000 българи годишно умират от сърдечни заболявания, а 60-70% от тях са причинени от внезапна сърдечна смърт. Тя настъпва неочаквано и може да засегне човек, който привидно е в добро здраве. Кои са последните новости свързани с лечението на ритъмните нарушения, кои са стъпките за превенция на внезапната сърдечна смърт?

В студиото е д-р Васил Трайков - председател на Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.