Духът на здравето: Защо е важно да имаме добро ниво на кръвната захар в организма и как да го постигнем?

И още: връзката на диабета със сърдечно-съдовите проблеми

Духът на здравето: Защо е важно да имаме добро ниво на кръвната захар в организма и как да го постигнем?

Реклама

Всеки ден пациентите с диабет и техните семейства са изправени пред редица ситуации, предизвикателства и необходимост от вземане на много отговорни решения, защото диабетът е заболяване, чиито добър контрол е изключително важен и зависи много от съучастието на пациента.

Знаем това, но винаги изкача един тревожен факт - почти всеки втори-трети пациент с диабет няма добър контрол на диабета. Къде е мотивацията?

Връзката на диабета със сърдечно-съдовите проблеми е доказана. Защо е важно да имаме добро ниво на кръвна захар в организма и как да постигнем този добър контрол?

Гост на д-р Неделя Щонова е доц. д-р Живка Бонева, началник на клиника по Ендокринология към Медицински институт - МВР.