Една българка в Йоханесбург

Какво накара една българка да замине и да оглави институт в Йоханесбург? Ще разберем от кинезиолога Лазарина ван Ооствен

Една българка в Йоханесбург