Едно семейство свързано с авиацията през поколенията

Лаура де ла Сиерва е внучка на изобретателя на автожира

Реклама

Лаура де ла Сиерва е внучка на изобретателя на автожира. Това е летателен апарат, който е хибрид между самолет и хеликоптер. Вижте срещата с нея във видеото на Валерия Скимици.