In memoriam: Апостол Карамитев у дома

Споменът на сина му Момчил

Реклама

Апостол Карамитев у дома. Споменът на сина му Момчил. Какво е да имаш баща, когото всички спират по улиците? Апостол Карамитев остави голямо филмово наследство, но какъв е той в спомените на неговия син - вижте разговора във видеото.