Изложба във входа

Как жилищен блок се преобрази в галерия за съседи?

Реклама

Валерия преди дни решава да изненада съседите си с нестандартна хрумка да превърне жилищния вход в галерия. Приятелката й Василена също се включва в идеята с две ръце. На петте етажа са разположени картини с живопис, на приземния етаж има фотографии на режисьора Атанас Христосков, както и две книги: "Идеи без граници" на Даниел Ненчев и "108 цвята на Индия" на Анастас Анастасов.