Как да повишим индекса си на щастие?

Смехът е заразен, наистина!

Как да повишим индекса си на щастие?