Как продължава животът на едно момиче след дома за сираци?