Какъв е животът на хората без зрителни възприятия?

Д-р Неделя Щонова ще ви запознае с историята на Верка - един незрящ творец, който сбъдва мечтите си