Какъв е животът в едно SOS приемно семейство?

Какъв е животът в едно SOS приемно семейство?