Каква е идеята на минаването по жарава?

Д-р Неделя Щонова споделя за преживяното и срещата ѝ с мотивационния лектор Тони Робинс

Реклама

Мотивационният лектор Тони Робинс казва, че ние - хората, се раждаме като бял лист хартия, но в един момент животът, разочарованията, скръбта, болките, тъгата и несбъднатите мечти започват да ни прегъват. Това, което ни пречи да се разгърнем, е страхът. Ако ние преодолеем страха си, ще се разгърнем и ще освободим целия потенциал, който е в нас. Идеята на Тони Робинс е, че когато пред нас има жарава и успеем да надмогнем себе си, влизайки в нея, придобиваме повече сила.