Какво не знаем за прилепите?

И защо не можем без тези летящи бозайници?

Реклама

Октомври е обявен за месец на прилепите. Летящите бозайници имат изключително важна роля. Те се хранят изцяло с насекоми, огромна част, от които са вредители в горското и селското стопанство. Чрез тях се спестяват разходите за закупуването на допълнително пестициди. Освен това един прилеп, голям, колкото малкия пръст на ръката ни, може да изяде 1200 комара за един час.