Какво представлява "бавното живеене"?

И как да го приложим на практика?

Реклама

Какво представлява "бавното живеене" и как да го приложим на практика? Вижте съветите на журналиста и автор Карл Оноре. С него ни среща репортерът Валерия Скимици. Следващата седмица може да видите и втората част от срещата на Валерия Скимици с Карл Оноре.