Крум Савов за уроците на живота във "Фермата"

Крум и Мая Савови за любовта и хармонията у дома