Малките мъдреци по големи въпроси

Рада, Давид и Момчил за Независимостта на България