Малките мъдреци по големи въпроси

Рада, Давид и Момчил разсъждават по актуални теми от седмицата