Наша ли е първата писменост в света?

Екипът на предаването по следите на новооткрит скален надпис, който може да доведе до революционно историческо заключение

Наша ли е първата писменост в света?