Не/зависимите - Тангото със смъртта

26 години зависимост от алкохол и медикаменти

Не/зависимите - Тангото със смъртта