Невена Цонева и гайдарят Димитър Тодоров - Излел е Дельо хайдутин

Невена Цонева и гайдарят Димитър Тодоров - Излел е Дельо хайдутин