Николай Бухалов - 20 години след славния олимпийски миг