От математическата гимназия в Пловдив до Библиотеката на Конгреса във Вашингтон

Любопитната история на Бойко Антонов

От математическата гимназия в Пловдив до Библиотеката на Конгреса във Вашингтон