Пътят на Люси Иларионов към здравото тяло

Как режисьорът се подготви за операция на стомах?