Предизвикателството "Промени се": Какви са резултатите от лабораторните изслдвания на Снежи?

Какъв беше хранителният режим на Снежи?