Професия: родител - безопасни ли са цветята в детската стая?

Професия: родител - безопасни ли са цветята в детската стая?