С равни права ли са в училище децата, болни от аутизъм?

С равни права ли са в училище децата, болни от аутизъм?