Спортната слава на борбата в книга за 80-годишния юбилей