Световни умове в София

Най-голямата конференция за споделяне на идеи ще се проведе на 18 май в София. В нея ще вземат участие нас 20 лектори от България и чужбина

Световни умове в София