Трите книги на Владислав Тодоров прерастват в сюжети за филми

От романа до екрана