Туристи идват в България, за да наблюдават птиците