Успял ли е Хитлер да открие древна цивилизация?

Успял ли е Хитлер да открие древна цивилизация?