"Вълшебните минути на Ненчо": Как чрез телекинеза да отворим бутилка

Гледайте внимателно как се прави фокусът от миналата сряда във видеото!

Реклама

Във "Вълшебните минути на Ненчо" ще разберем как чрез телекинеза да отворим бутилка. Гледайте внимателно как се прави фокусът от миналата сряда във видеото!