Вълшебните минути на Ненчо – Можем ли с поглед да си отворим бутилка?

Вие гледате избрани моменти

Реклама

Можем ли с поглед да си отворим бутилка?

Ненчо Илчев – актьор и илюзонист, показва фокуси с телекинеза. Актьорът разкрива някои от фокусите на магьосниците.