Величието на цар Самуил

Вижте репортажа на Ирена Григорова