Вие питате, ние отговаряме

Вижте във видеото

Реклама

Александър Кадиев:

Има една връзка, която е по-здрава от желязото, и тя е с нашите зрители. Ние наистина ви обичаме и ви благодарим, че сте ни верни толкова години.

Десислава Стоянова:

Често ни задавате въпроси, на които не ни стига времето да отговорим, затова екипът ни приклещи след ефир и ние бяхме максимално честни.

Вие питате, ние отговаряме!