Занаятът като път в живота

Какво мотивира един 25-годишен млад мъж да усвои занаята на книговезането?