Защо гледаме сериали?

Как се създават образите на персонажите от сериалите и защо искаме да живеем техния живот?

Реклама

Как се създават образите на персонажите от сериалите и защо искаме да живеем техния живот?