Защо плащаме повече за найлонова торбичка в магазина?