Защо предметът „Психология“ отпада от учебните програми у нас?